Magazynowanie

Wspieramy procesy marketingowe i produkcyjne naszych klientów.

Główne platformy znajdują się w Błoniu i Sosnowcu. Każdy z nich ma oddzielne pomieszczenia składowe, dzięki czemu możliwe jest:

 • zachowanie różnych temperatur od +2°C do +6°C oraz od +10°C do 12°C
 • już wkrótce rusza komora w zakresie 0+2°C
 • rozdzielenie produktów ze względu na wzajemne oddziaływanie biologiczne

Jak wygląda identyfikowalność towarów?

W magazynach towar przyjęty jest do systemu WMS. Jesteśmy w stanie dokładnie prześledzić ścieżkę każdego opakowania z partii o dowolnej ilości artykułów. Okresowo testujemy wycofanie wybranych partii towaru, ostatnie testy dowodzą, że jesteśmy w czasie poniżej 3 godzin określić położenie każdego opakowania z przyjmowanej partii produktów, w zakresie oferowanego łańcucha logistycznego.

Magazyn w Błoniu to ok. 7000 mkw, gdzie można składować ok. 6500 palet. Natomiast magazyn w Sosnowcu to ok. 2500 mkw na 1500 palet.

 

 

Szeroki zakres usług obejmuje:

 • składowanie krótko i długoterminowe
 • przyjęcia i wydania towaru
 • przepakowanie, konfekcjonowanie, tworzenie zestawów promocyjnych
 • etykietowanie
 • wydawanie dokumentów: WZ, PZ, faktur i in.
 • regularna inwentaryzacja
 • ocenę ilościowo-jakościową przy odbiorach i nadaniach oraz konfekcji
 • zasady FIFO, LIFO, FEFO.
 • jednostka magazynowa ustalana jest z klientem, co stanowi dodatkowy atut naszych usług.

 

 

Gwarantujemy wysoki standard usług

Aby utrzymywać wysoki standard pracy magazynów regularnie prowadzimy:

 • szkolenia pracowników już od momentu przyjęcia do pracy,
 • nadzór w czasie bieżącego wykonywania obowiązków
 • audyty wewnętrzne pokazujące stan zgodności pracy w nawiązaniu do zasad standardu IFS Logistics - wykonywane są raz w miesiącu. Oceniany jest każdy obszar związany z obrotem towaru naszych klientów. 
 • audyty zewnętrzne, wykonywanym przez klientów przed podjęciem współpracy oraz przez jednostki certyfikujące. W przypadku niezgodności lub reklamacji, analizujemy każdy przypadek, a jeśli zachodzi taka potrzeba wprowadzamy odpowiednie działania korygujące
 • współpraca z Inspekcjami Weterynaryjnymi

 

Rozbudowa trwa !

W II połowie roku rozpoczęła się rozbudowa naszego magazynu w Niepruszewie.